فنی مهندسی

انجام تحقیق دانشجویی فنی مهندسی در رشته های زیر:

 

کارشناسی

 مهندسی معماری

مهندسی عمران مهندسی صنایع

آمار و کاربردها

مهندسی کامپیوتر

  مهندسی برق

مهندسی مکانیک

  مهندسی شیمی

مهندسی هوا فضا

مهندسی نفت

مهندسی مواد و متالورژی

 مهندسی هسته ای

مهندسی پزشکی مهندسی پلیمر

مهندسی نساجی

مهندسی معدن

مهندسی رباتیک

مهندسی راه آهن

مهندسی اپتیک و لیزر مهندسی ایمنی

مهندسی شهرسازی

مهندسی ماشین های
ریلی

مهندسی حمل و نقل
ریلی

مهندسی خط
و سازه های ریلی

اقتصاد کشاورزی   مهندسی دریا

معماری داخلی

شیمی کاربردی فیزیک

ریاضیات و کاربردها

علوم کامپیوتر مهندسی  علمی – کاربردی عمران

علوم مهندسی

علوم و مهندسی آب

مکانیک بیوسیستم (کشاورزی)

مکانیزاسیون کشاورزی

مهندسی دریانوردی مهندسی کشتی

 

کارشناسی ارشد

مهندسی معدن

مهندسی مکانیک مهندسی عمران
مهندسی کامپیوتر مهندسی پزشکی

مهندسی فناوری اطلاعات

مهندسی نفت مهندسی نساجی مهندسی راه آهن
مهندسی دریا مهندسی هوافضا مهندسی هسته ای
مهندسی شیمی مهندسی مواد مهندسی صنایع
مهندسی برق مهندسی پلیمر

مهندسی نقشه برداری

 

در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد با همکاری اساتید مجرب

جهت سفارش تحقیق دانشجویی فنی مهندسی فرم زیر را تکمیل و ارسال نمایید

 

  • در صورتی که میخواهید کارشناسان ما موضوع انتخاب کنند این فیلد را خالی بگذارید
  • انواع فایل های مجاز : pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, txt, dwg, pptx, ppt, zip, rar.

 

جهت ورود به صفحه اصلی کلیک کنید