آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی)

انجام تحقیق دانشجویی آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی) با گرایش های زیر:

 

آب و هوا شناسی کاربردی

آب و هواشناسی کشاورزی

مخاطرات آب و هوایی

تغییرات آب و هوایی اقلیمی

آب و هوا شناسی سینوپتیک

آب و هوا شناسی شهری

 

با همکاری اساتید مجرب گروه اقلیم شناسی

جهت سفارش تحقیق دانشجویی آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی) فرم زیر را تکمیل و ارسال نمایید

  • در صورتی که میخواهید کارشناسان ما موضوع انتخاب کنند این فیلد را خالی بگذارید
  • انواع فایل های مجاز : pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, txt, dwg, pptx, ppt, zip, rar.

 

جهت ورود به صفحه اصلی کلیک کنید.