الهیات و معارف اسلامی

انجام تحقیق دانشجویی الهیات و معارف اسلامی با گرایش های زیر:

 

علوم قرآن و حدیث  فلسفه و حکمت اسلامی
فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی فقه مقارن و حقوق عمومی اسلامی
فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی علوم قرآنی
علوم حدیث (با چهار گرایش) نهج البلاغه (با سه گرایش)
علوم قرآنی – تفسیر قرآن مجید  فقه و مبانی حقوق اسلامی
ادیان و عرفان تاریخ و تمدن ملل اسلامی
فلسفه و کلام اسلامی معارف قرآن
عرفان اسلامی فقه شافعی
تفسیر و علوم قرآن علوم و فنون قرائات
علوم و معارف نهج البلاغه فقه و حقوق خصوصی
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی عرفان تطبیقی
مذاهب فقهی فقه و حقوق جزا
فقه سیاسی فقه و حقوق خانواده
کلام تطبیقی مذاهب اسلامی
دین شناسی تصوف و عرفان اسلامی
شیعه شناسی فرق تشیع
کلام اسلامی کلام امامیه
کلام شیعه ادیان ابراهیمی
ادیان غیرابراهیمی

 

با همکاری اساتید مجرب گروه الهیات و معارف اسلامی

 

جهت سفارش تحقیق دانشجویی الهیات و معارف اسلامی فرم زیر را تکمیل و ارسال نمایید

  • در صورتی که میخواهید کارشناسان ما موضوع انتخاب کنند این فیلد را خالی بگذارید
  • انواع فایل های مجاز : pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, txt, dwg, pptx, ppt, zip, rar.

 

جهت ورود به صفحه اصلی کلیک کنید.