تربیت بدنی و علوم ورزشی

انجام تحقیق دانشجویی تربیت بدنی و علوم ورزشی با گرایش های زیر:

 

روانشناسی ورزشی

بیومکانیک ورزشی

فیزیولوژی ورزشی (پنج گرایش)

رفتار حرکتی (سه گرایش)

مدیریت ورزشی (شش گرایش)

آسیب شناسی و حرکات اصلاحی (دو گرایش)

 

توسط اساتید مجرب گروه تربیت بدنی

 

جهت سفارش تحقیق دانشجویی تربیت بدنی و علوم ورزشی فرم زیر را تکمیل و ارسال نمایید:

  • در صورتی که میخواهید کارشناسان ما موضوع انتخاب کنند این فیلد را خالی بگذارید
  • انواع فایل های مجاز : pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, txt, dwg, pptx, ppt, zip, rar.

 

جهت ورود به صفحه اصلی کلیک کنید