علوم تجربی

انجام تحقیق دانشجویی رشته های علوم تجربی :

 

پرستاری

مامایی هوشبری

بینایی سنجی

علوم آزمایشگاهی

شنوایی شناسی

  کاردرمانی گفتار درمانی

علوم تغذیه

اعضای مصنوعی

اتاق عمل

فیزیوتراپی

تکنولوژی پرتوشناسی
(رادیولوژی)
مهندسی
بهداشت حرفه ای

   علوم و صنایع غذایی

   مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت

کتابداری شاخه پزشکی

مهندسی بهداشت محیط بهداشت عمومی

تکنولوژی پرتو درمانی (رادیوتراپی)

تکنولوژی پزشکی هسته ای

علوم و مهندسی
صنایع غذایی

زیست شناسی سلولی مولکولی

مهندسی جنگلداری مهندسی شیلات

شیمی

مهندسی گیاه پزشکی

علوم و مهندسی محیط زیست

مهندسی مرتع و آبخیزداری

مهندسی چوب و کاغذ مهندسی علوم باغبانی

مهندسی علوم دامی

مهندسی زراعت و اصلاح نباتات

زمین شناسی

 

با همکاری اساتید مجرب گروه علوم تجربی

جهت سفارش تحقیق دانشجویی رشته های علوم تجربی فرم زیر را تکمیل و ارسال نمایید

  • در صورتی که میخواهید کارشناسان ما موضوع انتخاب کنند این فیلد را خالی بگذارید
  • انواع فایل های مجاز : pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, txt, dwg, pptx, ppt, zip, rar.

جهت ورود به صفحه اصلی کلیک کنید.