علوم تربیتی

انجام تحقیق دانشجویی علوم تربیتی با گرایش های زیر:

 

کارشناسی

 آموزش و پرورش  پیش دبستانی و دبستانی  آموزش و پرورش کودکان استثنایی
 آموزش و پرورش کودکان عقب مانده ذهنی تکنولوژی آموزشی
 مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

 

کارشناسی ارشد

آموزش و بهسازی منابع انسانی

تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

تحقیقات آموزشی

تکنولوژی آموزشی

آموزش بزرگسالان

مدیریت آموزشی

 علوم تربیتی – برنامه ریزی درسی مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی
 آموزش و پرورش پیش دبستانی  آموزش و پرورش پیش ابتدایی

 

توسط اساتید مجرب گروه علوم تربیتی

جهت سفارش تحقیق دانشجویی علوم تربیتی فرم زیر را تکمیل و ارسال نمایید:

  • در صورتی که میخواهید کارشناسان ما موضوع انتخاب کنند این فیلد را خالی بگذارید
  • انواع فایل های مجاز : pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, txt, dwg, pptx, ppt, zip, rar.