علوم پایه

انجام تحقیق دانشجویی علوم پایه با رشته های زیر:

 

ریاضی

علوم کامپیوتر

فیزیک

شیمی

زیست سلولی مولکولی

علوم شناختی

آمار

فتونیک

با همکاری اساتید مجرب علوم پایه

جهت سفارش تحقیق دانشجویی علوم پایه فرم زیر را تکمیل و ارسال نمایید:

  • در صورتی که میخواهید کارشناسان ما موضوع انتخاب کنند این فیلد را خالی بگذارید
  • انواع فایل های مجاز : pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, txt, dwg, pptx, ppt, zip, rar.