زیست شناسی سلولی مولکولی

انجام تحقیق دانشجویی زیست شناسی سلولی مولکولی با گرایش های زیر:

علوم سلولی و مولکولی

زیست فناوری میکروبی

ژنتیک

میکروبیولوژی

بیوشیمی

زیست فناوری دریا

بیوفیزیک

زیست فناوری گرایش صنعت و محیط زیست

 

با همکاری اساتید مجرب گروه زیست شناسی مولکولی

 

جهت سفارش تحقیق دانشجویی زیست شناسی سلولی مولکولی

فرم زیر را تکمیل و ارسال نمایید

 

  • در صورتی که میخواهید کارشناسان ما موضوع انتخاب کنند این فیلد را خالی بگذارید
  • انواع فایل های مجاز : pdf, doc, docx, jpg, jpeg, xls, xlsx, txt, dwg, pptx, ppt, zip, rar.

 

جهت ورود به صفحه اصلی کلیک کنید.